บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 22/07/2564

มารู้จักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกันเถอะย้อนกลับไปตอนเด็กๆ ในการเรียนการสอนวิชาเกษตร เราก็คงได้รู้จักวิธีการขยายพันธุ์และผสมพันธุ์พืชด้วยการผสมเกสร การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การปักชำ การต่อกิ่ง ซึ่งวิธ...