ปรับปรุงล่าสุด 22/07/2564

เอ็นไซม์พืช Plant Enzyme

เอ็นไซม์พืช (Plant Enzyme) สำหรับงานเพาะเลี้ยง Protoplast เพื่อการพัฒนาพืชสายพันธุ์ใหม่ อาทิเช่น Cellulase, Macerozyme และ Pectolyase