ปรับปรุงล่าสุด 20/10/2563

เอ็นไซม์พืช Plant Enzyme

เอ็นไซม์พืช (Plant Enzyme) สำหรับงานเพาะเลี้ยง Protoplast เพื่อการพัฒนาพืชสายพันธุ์ใหม่ อาทิเช่น Cellulase, Macerozyme และ Pectolyase