รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 22/07/2564

Plant Tissue Culture Supplies by SAC SCI-ENG (PTCS) เป็น online store สำหรับกลุ่มสินค้าและสารเคมีทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบครบวงจร (One-Stop-Service) ภายใต้การกำกับดูแลและจัดจำหน่ายของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซค ซายน์ เอ็นจ์ ตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ที่เราได้เป็นผู้จัดหา ที่ปรึกษา หรือเป็นเพื่อนคู่คิดของทั้งคณาอาจารย์ นักวิจัย เจ้าของกิจการสวนกล้วยไม้ หรือเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สินค้าที่เราผลิตหลายๆ ประเภทมีส่วนช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ราคาสูง และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในหลายๆ องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนตลอดมา SAC SCI-ENG Limited Partnership (SAC SCI-ENG) We are a local manufacturer and distributor of chemical reagent and scientific instrument for laboratory and especially for plant tissue culture work. Our company was founded in 1986. We provide a full range of supplies in laboratory included Chemical, Scientific instrument / equipment and Laboratory furniture. We also have a service for importing specialty requirement of chemical and equipment as per request.