ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 22/07/2564

ช่องทางการชำระเงิน

PayPal

บัตรเครดิต/เดบิต ผ่าน Paypal

ชำระเงินที่หน้าร้าน

ชำระเงินที่หน้าร้าน

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา: สุขาภิบาล 1
ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซค ซายน์ เอ็นจ์
หมายเลขบัญชี: 265-0-00056-3

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

DHL eCommerce [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 250 ค่าจัดส่ง (฿) 84.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 251 - (Gram) 500ค่าจัดส่ง (฿) 91.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 750ค่าจัดส่ง (฿) 100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 751 - (Gram) 1,000ค่าจัดส่ง (฿) 107.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 1,500ค่าจัดส่ง (฿) 109.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,501 - (Gram) 2,000ค่าจัดส่ง (฿) 117.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000ค่าจัดส่ง (฿) 125.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000ค่าจัดส่ง (฿) 130.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000ค่าจัดส่ง (฿) 136.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000ค่าจัดส่ง (฿) 142.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 147.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000ค่าจัดส่ง (฿) 152.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000ค่าจัดส่ง (฿) 158.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 164.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000ค่าจัดส่ง (฿) 174.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000ค่าจัดส่ง (฿) 186.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000ค่าจัดส่ง (฿) 196.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000ค่าจัดส่ง (฿) 208.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 218.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000ค่าจัดส่ง (฿) 224.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000ค่าจัดส่ง (฿) 252.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000ค่าจัดส่ง (฿) 279.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000ค่าจัดส่ง (฿) 307.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 19,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 351.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 21,000ค่าจัดส่ง (฿) 368.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 21,001 - (Gram) 22,000ค่าจัดส่ง (฿) 384.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 22,001 - (Gram) 23,000ค่าจัดส่ง (฿) 400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 23,001 - (Gram) 24,000ค่าจัดส่ง (฿) 417.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 24,001 - (Gram) 25,000ค่าจัดส่ง (฿) 439.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 25,001 - (Gram) 26,000ค่าจัดส่ง (฿) 473.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 26,001 - (Gram) 27,000ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 27,001 - (Gram) 28,000ค่าจัดส่ง (฿) 541.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 28,001 - (Gram) 29,000ค่าจัดส่ง (฿) 575.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 29,000ค่าจัดส่ง (฿) 609.00
 • EMS International [ Indonesia ] Indonesia

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 15 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 10,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 3,000 ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,600.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • Inter Express (สินค้าแช่เย็น) / (Cold Delivery) [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 10,000 ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
 • Kerry Express [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 2,000 ค่าจัดส่ง (฿) 110.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 7,000ค่าจัดส่ง (฿) 120.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 10,000ค่าจัดส่ง (฿) 130.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 15,000ค่าจัดส่ง (฿) 180.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 390.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 20,000ค่าจัดส่ง (฿) 500.00
 • บริษัทขนส่งเอกชน ตามน้ำหนัก [ Thailand ] Thailand

  ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 5 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 400,000

 • น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 20,000 ค่าจัดส่ง (฿) 150.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 20,001 - (Gram) 40,000ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 40,001 - (Gram) 60,000ค่าจัดส่ง (฿) 450.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 60,001 - (Gram) 80,000ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 80,001 - (Gram) 100,000ค่าจัดส่ง (฿) 750.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 100,001 - (Gram) 120,000ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 120,001 - (Gram) 140,000ค่าจัดส่ง (฿) 1,050.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 140,001 - (Gram) 160,000ค่าจัดส่ง (฿) 1,200.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 160,001 - (Gram) 180,000ค่าจัดส่ง (฿) 1,350.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 180,001 - (Gram) 200,000ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 200,001 - (Gram) 220,000ค่าจัดส่ง (฿) 1,650.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 220,001 - (Gram) 240,000ค่าจัดส่ง (฿) 1,800.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 240,001 - (Gram) 260,000ค่าจัดส่ง (฿) 1,950.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 260,001 - (Gram) 280,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 280,001 - (Gram) 300,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,250.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 300,001 - (Gram) 320,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,400.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 320,001 - (Gram) 340,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,550.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 340,001 - (Gram) 360,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,700.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 360,001 - (Gram) 380,000ค่าจัดส่ง (฿) 2,850.00
 • น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 380,001 - (Gram) 400,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
 • น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 400,000ค่าจัดส่ง (฿) 3,150.00
 • รับสินค้าที่หน้าร้าน / Pick-up at Store [ Thailand ] Thailand

  กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 3 วันทำการ

 • ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
 • EMS Thailand - EMS Thailand

  จัดส่งภายใน 7 วันทำการ

  ค่าบริการเพิ่มเติม (฿) 20.00  

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

  ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 7 วัน