นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 23/09/2564

เงื่อนไขการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

สินค้าประเภทสารเคมี

สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า โดยบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีการเปิดใช้งานและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

สินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องมือ

สามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า โดยบรรจุภัณฑ์และสินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

*** กรณีลูกค้าอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับ นอกเขตอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับตามความเหมาะสม ***

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • หากสินค้ามีความเสียหายหรือสินค้าไม่ตรงตามรายละเอียด โปรดแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
  • สินค้าประเภทเครื่องมือ อุปกรณ์ และเฟอร์นิเจอร์ รับประกันการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • หากอยู่นอกเขตกรุเทพฯ การส่งซ่อมอาจมีการคิดค่าขนส่งตามความเหมาะสม